Simak salah satu tata bahasa Jepang yang digunakan dalam situasi formal yuk!

“Honjitsu no kaigi wa nikai no kaigishitsu ni oite okonawaremasu”.

Apa kalian tahu arti kalimat di atas? Kalimat itu berarti “Rapat hari ini diadakan di ruang rapat lantai dua”.

Dalam situasi formal, kita mungkin akan mengungkapkan kalimat untuk menyatakan kata “di” atau “pada”. Untuk itu, kali ini mari belajar mengenai tata bahasa “ni oite / ni okeru”. Jangan lupa tonton juga video penjelasannya ya!

Fungsi “ni oite / ni okeru”

Pola kalimat

 • Kata benda + “ni oite” 
 • Kata benda + “ni okeru” + kata benda

Penggunaan “ni oite / ni okeru”

Tata bahasa “ni oite / ni okeru” merupakan ungkapan bahasa Jepang yang digunakan untuk menyatakan suatu hal berkaitan dengan lokasi, kegiatan, suatu periode/waktu, atau keadaan tertentu. Dalam bahasa Indonesia, pola ini dapat diartikan dengan kata “di”, “pada”, atau “dalam”. Ungkapan ini hanya digunakan dalam situasi formal atau sebagai bahasa tulisan, sehingga tidak diungkapkan dalam percakapan kasual sehari-hari.

Pola ini merupakan bentuk formal dari partikel “de” yang berfungsi untuk menyatakan lokasi terjadinya suatu hal, atau partikel “ni yang digunakan menyatakan waktu ada periode tertentu ketika suatu hal terjadi. Oleh karena itu, kata benda yang digunakan sebelum pola “ni oite” atau “ni okeru” bisa berupa keterangan waktu, tempat, kegiatan, suatu keadaan, bidang tertentu, dan sebagainya.

Contoh kalimat

Untuk bisa lebih mudah memahami pola ”ni oite / ni okeru”, mari perhatikan contoh kalimat berikut ini.

Ni oite

Jinsei ni oite, motto mo taisetsu na mono wa nan deshouka?
Jikai no mensetsu ni oite, kenkyuu keikaku wo happyou shite kudasai.
Saishuu mensetsu wa honsha ni oite okonawaremasu.
Sen kyuuhyaku nanajuu nen dai ni oite, nihon wa keizai kaifuku de seikou shita.
Nihon no keizai hatten ni oite, wakai jinzai no katsuyou ga hitsuyou fukaketsu da.
Shanai ni oite, keitai denwa no goriyou wa goenryo kudasai.
Shitsunai ni oite, kitsuen wa kinshi desu.
IT gyoukai ni oite, gijutsu no chishiki wo motte iru jinzai ga motomerarete iru.

Ni okeru

Nihon ni okeru shoushi koureika to iu shakai mondai ga shinkoku ni natte iru.
Indonesia no shinchitsujo jidai ni oite, indonesia no keizai joukyou wa dou deshitaka?
Kono saito wa kanagawa-ken ni okeru shin’gata korona uirusu no kansenshou no joukyou ni kansuru jouhou wo mainichi koushin shite iru.
Baburu keiki ni oite, nihon wa sama-zama na kaihatsu tojoukoku ni kougaku na enjo teikyou shite ita.
Sen kyuuhyaku kyuujuu nana nen ni okeru ajia kin’yuu kiki wa, tounan ajia shokoku no keizai ni taishite, warui eikyou wo motarashita.
Shouwa jidai ni okeru kyouiku seido wa dono you na mono nano ka?
Saigaiji ni okeru gakkou no taiou wo aratamete kentou suru hitsuyou ga aru.
Kinkyuuji ni okeru shouhisha koudou ni kanshite no ronbun ga izen sukunai to omoimasu.

Contoh soal

Pola “ni oite / ni okeru” tergolong dalam tata bahasa JLPT N3 dan JLPT N2. Untuk itu, coba perhatikan juga contoh soal yang menggunakan pola ini, seperti pada contoh berikut ini.

Soal 1 : イベントはこのビルの2かい_____、かいしされる予定だ。
 1. におけて
 2. におって
 3. における
 4. において
klik di sini untuk melihat jawabannya

Soal 2 : 海外_____日本食レストランの数が増加している。
 1. にとって
 2. に関して
 3. における
 4. におけて
klik di sini untuk melihat jawabannya

Soal 3 : べんろん大会はこのビルの5かい_____行われます。
 1. における
 2. において
 3. にたいして
 4. について
klik di sini untuk melihat jawabannya

Soal 4 : 昨日_____、今日はとても暑いです。
 1. に比べて
 2. において
 3. なのに比べて
 4. なのにおいて
klik di sini untuk melihat jawabannya

Soal 5 : 日本_____、外国人労働者の数が増えてきている。
 1. に際して
 2. に関して
 3. において
 4. におけて
klik di sini untuk melihat jawabannya

Soal 6 : 研究のテーマは東南アジア_____ひんこん問題です。
 1. における
 2. において
 3. に対する
 4. に関する
klik di sini untuk melihat jawabannya

Soal 7 : 彼は女性_____、とても優しいです。
 1. に関して
 2. にして
 3. において
 4. に対して
klik di sini untuk melihat jawabannya

Soal 8 : 本のタイトルは「現代_____国際問題」です。
 1. に関する
 2. に関して
 3. において
 4. における
klik di sini untuk melihat jawabannya

Soal 9 : 日本の____ ____ __☆__ ____教育に関して、ろんぶんを書きました。
 1. 英語
 2. 高校
 3. における
klik di sini untuk melihat jawabannya

Soal 10 : インドネシア____ ____ __☆__ ____、研究しています。
 1. 問題
 2. 社会
 3. における
 4. に関して
klik di sini untuk melihat jawabannya

Kesimpulan

Bagaimana teman-teman? Apakah sudah bisa memahami fungsi dari tata bahasa “ni oite / ni okeru”?

Tata bahasa “ni oite / ni okeru” merupakan ungkapan dalam bahasa Jepang yang digunakan untuk menyatakan hal berkaitan dengan lokasi, kegiatan, waktu, atau keadaan tertentu, sehingga dalam bahasa Indonesia, pola ini diartikan “di” atau “pada”.

Semoga informasi yang dibagikan kali ini bermanfaat untuk menambah pengetahuan mengenai bahasa Jepang ya! Jangan lupa untuk ikuti terus berbagai informasi seputar Jepang dari Kepo Jepang!

Selanjutnya, sambil mengingat materi hari ini, mari lihat beberapa pertanyaan di bawah ini!

 • Q)Apa fungsi “ni oite”?
 • Q)Contoh kalimat dengan “ni oite”?
 • Q)Perbedaan “ni oite” dan “ni okeru”?


Kembali ke halaman daftar Materi Tata Bahasa N
3

Kali ini kita sudah belajar pola “ni oite”. Bagaimana menurut kalian? Semoga mudah dipahami ya. Karena masih ada tata bahasa lainnya yang perlu diperlajari, coba cek informasi lainnya di sini yuk!