Setelah sebelumnya aku share tentang tanggal dalam bahasa Jepang, kali ini aku mau berbagi tentang penyebutan bulan dalam bahasa Jepang. Untuk lebih jelasnya, yuk kita baca penjelasan berikut.

Penjelasan “Gatsu”

Pertama, saya akan menjelaskan cara penulisan bulan dalam bahasa Jepang. Pada umumnya, bulan ditulis hanya dengan angka + gatsu (bulan). Misalnya, bulan Januari, karena bulan Januari adalah bulan pertama, maka penulisan dalam bahasa Jepang menjadi 1 + gatsu atau ichi-gatsu. Untuk penjelasan lengkapnya yuk perhatikan penamaan bulan dalam bahasa Jepang di bawah ini.

 • Januari : ichi-gatsu
 • Februari : ni-gatsu
 • Maret : san-gatsu
 • April : shi-gatsu
 • Mei : go-gatsu
 • Juni : roku-gatsu
 • Juli : shichi-gatsu
 • Agustus : hachi-gatsu
 • September : ku-gatsu
 • Oktober : juu-gatsu
 • November : juuichi-gatsu
 • Desember : juuni-gatsu

Perlu kalian perhatikan untuk bulan April, Juli dan September, angka yang digunakan adalah shi, shichi dan ku bukan yon, nana dan kyuu.

Istilah Bahasa Jepang Lain untuk “Bulan”

Selain gatsu, kata lain untuk “bulan” adalah getsu dan tsuki. Getsu biasanya digunakan untuk menerangkan waktu dalam bulan, seperti :

 • Kon-getsu : bulan ini
 • Sen-getsu : bulan lalu
 • Rai-getsu : bulan depan
 • Getsu-matsu : akhir bulan
 • Getsu-chuu : sebulan penuh

Untuk tsuki sendiri adalah “bulan” yang ada di langit. Tapi, digunakan juga untuk menyatakan keterangan waktu seperti, mai-tsuki atau tsukizuki yang berarti setiap bulan atau bulanan.

Contoh Kalimat 

Biar lebih jelas, yuk kita lihat bagaimana penggunaannya dalam kalimat.

Getsu / Gatsu

Q : Ima wa nan-gatsu desuka?
A : Ku-gatsu desu.
Q : Kyou wa nan-gatsu nan-nichi desuka?
A : Go-gatsu nijuu-san-nichi desu.
Kurisumasu wa juuni-gatsu nijuugo-nichi desu.
Kare wa sen-kyuuhyaku-kyuujuu-ni nen juu-gatsu juu-yokka ni umaremashita.
Ume no hana wa san-gatsu ni sakimasu.
Nihon no gakkou wa shi-gatsu ni hajimarimasu.
Sono matsuri wa, mai toshi ichi-gatsu ni okonawareteimasu.
Nihongo nouryoku shiken wa mai toshi shichi-gatsu to juuni-gatsu ni okonawareteimasu.
Nihon de wa roku-gatsu ni ame ga ooi.
Kotoshi no hachi-gatsu wa ame ga hotondo furanakatta.
Tokyo de wa, juuichi-gatsu ni samui kisetsu ga hajimarimasu.
Kaigi wa kongetsu hatsuka ni enki saremashita.
Kanojo wa sen-getsu Tokyo ni hikkoshita.
Gakkou no tomodachi wa rai-getsu ni kikoku suru yotei desu.
Getsu-matsu ni wa okane ga hotondo nakunarimasu.
Mai-tsuki no gasu dai wa ikura desuka?
Maruko-chan wa mai-tsuki kanarazu haha-oya ni tegami wo kakimasu.
Kono zasshi wa mai-tsuki demasu.

Tsuki

Tsuki wa yoru ni kagayaku.
Tsuki wa chikyuu no eisei desu.
Tsuki ga kirei desu ne.

Kesimpulan

Seperti yang sudah disebutkan di atas, penulisan bulan dalam bahasa Jepang cukup mudah, yaitu menggabungkan angka bilangan + gatsu. Tapi, pengucapannya bukan menggunakan gatsu untuk menunjukkan keterangan waktu dalam bulan melainkan getsu atau tsuki. Dan kata tsuki pun memiliki arti sebagai “bulan” yang muncul setiap malam dan bisa dilihat oleh mata. Jadi, jangan sampai kalian tertukar ketika menggunakannya ya.

Sampai di sini dulu bahasa Jepang yang aku bagikan kali ini. Tentunya, semoga selalu bermanfaat dan bisa kalian pahami dengan mudah. Jangan lupa untuk coba mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari ya. Semangat terus belajar bahasa Jepangnya!!